Geleceğe İz Bırakmak İçin Çalışıyoruz...


ŞİRKET PROFİLİ

20 yıldır mimarlık ve mühendislik hizmetleri sektörlerinde, yurtiçi ve yurtdışında altyapı ve üstyapıda yüzlerce projede gerçekleştirmiş  ve edinilmiş deneyim ve bilgiler ışığında 2015 yılından itibaren KAF ile yola devam etmekteyiz.

KAF; mimarlık ve mühendislik hizmetlerini tek çatı altına toplayarak, personel ve teknkik altyapısına yapmış olduğumuz yatırımlarla, siz değerli iş ortaklarımıza doğru ve kısa zamanda projeler sunmaktadır.

KAF; mimarlık ve mühendislik alanında standartları belirleyen bir marka değeri olmak için; günümüzün teknolojilerini mimarlık ve mühendislikle buluşturmak için ar-ge çalışmaları yürütmektedir.

KAF; geleceğin kilometre taşlarında yerini almak için sürekli kendini yenilemeye, geliştirmeye ve yatırımlar yapmaya devam edecektir.

Bizi izlemeye devam edin.
Business team discussing project with man pointing at the laptop

Misyon & Vizyonumuz

Bilimin öncülüğünde, mesleğimizin gereklilikleri çerçevesinde, iş disiplininden taviz vermeden, insanlığın evrensel değerlerine sadık kalarak, insan ve çevreye saygıyı asıl amaç edinip, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyerek, sanayileşmenin çevreye etkisini minimize etme ideali etrafında, işimizde en iyisi olma hedefine, bilimle çevresel duyarlılığın kesiştiği noktadan yaşama bakmanın ve bu bakışı meslek olarak üstlenmenin dinmeyen, işe başladığımız ilk günkü heyecanımızı ve umudumuzu sürekli koruyarak işimizde ilerlemek. Bu amaç doğrultusunda; su, hava, toprak gibi doğal varlıkların en iyi şekilde yönetilmesi, bunların kirlenmesine neden olan etkenlerin kaynaklarında kontrolü ve bertaraf edilmesi, kirlenmenin yol açtığı estetik ve ekonomik kayıpların önlenerek, tüm canlıların sağlığına ve refahına uygun çevre koşullarının oluşturulmasında katkıda bulunmak ve gerektiğinde tüm sorumluluğu omuzlarımızda hissederek öncülük etmektir.
Business team discussing project with man pointing at the laptop

Kalite Politikamız

Firmamız üst yönetimi, kuruluşun amacına uygun, kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bölüm sorumlularına ve çalışanlar?m?za bir çerçeve oluşturan, kalite yönetim sisteminin ºartlarına uyma ve kalite yönetim sisteminin etkililiğinin süreksel olarak iyileştirilmesi taahhüdünü ve tüm çalışanlarının ve müşterilerinin firmadan beklentilerini içeren kalite politikasını oluşturmuş ve dokümante etmiºtir. Şirket prensiplerine ve kurumsal kimli?ine ba?lı hareket ederek,

• Müşteri istekleri doğrultusunda mevcut ürün yelpazesine kaliteden ödün vermeden, yeni ürünler ekleyerek,
• Ürün ve Hizmet kalitesini arttırıp müşteri memnuniyetini sağlayarak,
• Sektörümüzdeki yenilik ve gelişmeleri takip ederek,
• Bütün çalışanların aktif katılımı ile tüm kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak,
• Kalite yönetim sisteminin şartlar?na uyma ve etkinliğin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder..Çevre Politikamız

•Kirliliği azaltan ve enerji verimini arttıran bir çevresel sorumluluk içinde projelerin hazırlanması,
• İşimizin çevresel boyutlarının belirlenmesi ve anlaşılması, gelişim için hedeflerin belirlenmesi ve tüm personelin ilgili çevre yönetim teknikleri hakkında eğitilmesi,
• İşimizin ISO 14001 sistemine uygun bir şekilde yönetilmesi ve geliştirilmesi,
• Çevre yönetim sistemine düzenli olarak incelemeler yapılması ve geliştirilmesi için sürekli çalışılması,
• Uygulanabilir çevre kanun ve yönetmelikleriyle uyumlu olunması, gerektiğinde etki azaltıcı önlemlerin alınması,
• Çevre ve insan sağlığını korumak için idari yönetimle irtibata geçilmesi ve işimizle ilgili çevresel bilgilerin bildirilmesi,
• Ulusal mirasımızın değerli tarihi, kültürel ve doğal varlıklarının korunması ve mümkün olduğunca her bir türü ve çeşitliliği destekleyen ortamın sağlanması,
• Yenilenebilir kaynakların kalitesinin artırılması ve tükenen kaynakların maksimum düzeyde geri dönüşümünün sağlanması,
• Çevreyi bozmadan, sağlık ve güvenlik riski oluşturmadan ve istenmeyen ve arzu edilmeyen sonuçlara sebep vermeden azami düzeyde çevrenin yararlı kullanımına erişilmesi

© 2020 KAF PROJE İNŞ. BİLG. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. All Rights Reserved.